Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Janusz Łukasz Gągolewski

Janusz Łukasz Gągolewski pełni funkcję Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu. Jako funkcjonariusz publiczny, jego głównym zadaniem jest prowadzenie czynności związanych z postępowaniem egzekucyjnym i zabezpieczającym. Jest odpowiedzialny za wykonywanie orzeczeń sądowych dotyczących zarówno roszczeń finansowych, jak i niefinansowych. Komornik Sądowy Janusz Łukasz Gągolewski zajmuje się również doręczaniem korespondencji sądowej oraz podejmuje wiele innych działań związanych z jego funkcją. W ramach swoich szerokich kompetencji, jest upoważniony do wykonywania postanowień dotyczących zabezpieczenia spadków oraz prowadzenia licytacji ruchomości i nieruchomości.

Nazwa firmy: Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Janusz Łukasz Gągolewski

Adres: Dolna Wilda 14/23, 61-552 Poznań, wielkopolskie

Telefon: 662918255

Strona internetowa:

Podobne firmy